Çerez Örnek
canlı destek

Öğrenciler İçin Başvuru Şartlar

ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler katılabilir. Değişim, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü Mevlana Değişim Programı Protokolüne taraf eğitim veren başka bir yükseköğretim kurumunda sürdürmesini içerir. Öğrenci değişimi süresi en az bir, en fazla iki yarıyılı kapsar. Yarıyıl hesabı, eğitim sistemi dikkate alınarak değiştirilebilir. Ancak değişimin toplam süresi bir eğitim-öğretim yılını aşamaz.

Mevlana Değişim Programından; açık, dışarıdan, yaygın veya uzaktan eğitim-öğretime kayıtlı olan öğrenciler faydalanamazlar.

Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.

Mevlana Değişim Programı öğrencisi olabilmek için aranacak asgarî şartlar şunlardır:

a) Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması,
b) Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört (4) üzerinden en az iki buçuk (2.5/4) olması,
c) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört (4) üzerinden en az üç (3/4) olması.

Not sistemi yüz üzerinden hesaplanan notların dörtlük sistemdeki karşılıklarında, bu konuya ilişkin YÖK kararları esas alınır.

Başvuruların değerlendirilmesi ve öğrenci seçimi:

Yükseköğretim kurumu, YÖK Yürütme Kurulu tarafından kendisine tahsis edilen kaynak miktarını dikkate alarak, gerçekleştirmiş olduğu ikili protokoller kapsamında yurtdışına gidecek veya yurtdışından gelecek öğrenci sayısını ve dağılımını belirler. Yükseköğretim kurumları, Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalamadan, Mevlana Değişim Programına katılmak üzere öğrenci seçemezler.

Değerlendirmede başvuru şartlarına sahip, başvuruda bulunan öğrencilerin not ortalamasının % 50’si ile Mevlana Değişim Programı öğrencisi olunacak yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretiminde kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması hesaplanır ve sıralama yapılarak seçim gerçekleştirilir.

Mevlana Değişim Programına başvuran öğrencilerden değişim protokolünü imzalayan yükseköğretim kurumları tarafından, öğrencilerin seçiminde esas olacak, ortaklaşa belirlenen bir dil sınav sonuç belgesi istenir.
Mevlana Değişim Programına  başvuran giden öğrencilere yönelik olarak Yabancı Diller Bölümü tarafından YABANCI DİL YAZILI SINAVI yapılacaktır.


Lisans öğrencileri için; yabancı dil yazılı sınavından 100 üzerinden 60 veya daha yüksek not alınması gerekir.

Lisansüstü öğrencileri için; yabancı dil yazılı sınavından 100 üzerinden 70 veya daha yüksek not alınması gerekir.

Mevlana Değişim Programına  başvuran  öğrencilerin Yabancı Dil Notu, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak sınavın % 75 i ve Fakülte/Bölüm/Yüksekokul/Enstitü tarafından yapılacak Yabancı Dil Konuşma Düzeyi Tespit Sınavının % 25 i alınarak belirlenecektir. Ancak gidilecek üniversitenin eğitim dili İngilizce değilse, ve öğrenci bu dili bildiğini kanıtlarsa bu durumda  Yabancı Dil Konuşma Düzeyi Tespit Sınavının % 12.5 i, diğer dil bilgisinin %12.5 i alınarak belirlenecektir.

Ege Üniversitesi'nce eşdeğer kabul edilen sınavlar TOEFL ve  IELTS sınav notları aşağıdaki gibi değerlendirilecektir.

Lisans öğrencileri için:

TOEFL sınavı (paper based) için 450-455  puan, Yabancı Dil Yazılı Sınav Notu 60 puana eşdeğer sayılacaktır. ( en fazla 2 yıllık)

TOEFL sınavı (computer based) için  137-138  puan, Yabancı Dil Yazılı Sınav Notu 60 puana eşdeğer sayılacaktır. ( en fazla 2 yıllık)

TOEFL sınavı (internet based) için  57-58 puan, Yabancı Dil Yazılı Sınav Notu 60 puana eşdeğer sayılacaktır. ( en fazla 2 yıllık)

TOEIC sınavı için 733-735  puan, Yabancı Dil Yazılı Sınav Notu 60 puana eşdeğer sayılacaktır. ( en fazla 2 yıllık)
IELTS sınavı için  5.5 puan, Yabancı Dil Yazılı Sınav Notu 60 puana eşdeğer sayılacaktır.

KPDS/ÜDS/YDS sınavı için 60 puan,  Yabancı Dil Yazılı Sınav Notu 60 Puana eşdeğer sayılacaktır. ( en fazla 2 yıllık)

Lisansüstü öğrencileri için:

TOEFL sınavı (paper based) için 470-471  puan, Yabancı Dil Yazılı Sınav Notu 70 puana eşdeğer sayılacaktır. ( en fazla 2 yıllık)

TOEFL sınavı (computer based) için  155-157  puan, Yabancı Dil Yazılı Sınav Notu 70 puana eşdeğer sayılacaktır. ( en fazla 2 yıllık)

TOEFL sınavı (internet based) için  65 puan, Yabancı Dil Yazılı Sınav Notu 70 puana eşdeğer sayılacaktır. ( en fazla 2 yıllık)

TOEIC sınavı için 775-779  puan, Yabancı Dil Yazılı Sınav Notu 70 puana eşdeğer sayılacaktır. ( en fazla 2 yıllık)

IELTS sınavı için  6.00 puan, Yabancı Dil Yazılı Sınav Notu 70 puana eşdeğer sayılacaktır.

KPDS/ÜDS/YDS sınavı için 70 puan,  Yabancı Dil Yazılı Sınav Notu 70 Puana eşdeğer sayılacaktır. ( en fazla 2 yıllık)


Değerlendirme sonuçları yükseköğretim kurumlarının internet sayfasında yayımlanır.

Yurtdışından gelecek öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesinde ve öğrenci seçiminde de bu madde hükümleri uygulanır. Ancak yurtdışından gelecek öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesi ve öğrenci seçimi yurtiçi yükseköğretim kurumunun bilgisi dâhilinde gerçekleştirilir.

Mevlana Değişim Programı kapsamında yurtdışından Ege Üniversitesi’ne gelecek öğrencilerde   B2 düzeyinde Türkçe bilgisi, B1 düzeyinde İngilizce bilgisi aranır. Yabancı dilde eğitim yapan kurumlara gelen öğrencilerde Türkçe dil yeterliliği aranmaz.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ