Çerez Örnek

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

Mevlana Değişim Programı kapsamında değişim yapmak için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tanınan yükseköğretim kurumu ile Mevlana Değişim Programı Protokolü’nün imzalanması gerekmektedir. Protokol yapacağınız yurt dışındaki yükseköğretim kurumunun devlet ya da özel olmasına ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır.

Mevlana Değişim Programı hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. Erasmus Programı’na dahil ülkelerdeki yükseköğretim kurumları Mevlana Değişim Programı’nın kapsamı dışında tutulmuştur.

Yükseköğretim kurumları yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla protokol imzalarken hangi alanlarda ve bölümlerde, ne kadar öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapacaklarını belirteceklerdir.

Protokol imzalanmadan önce partner üniversitenin YÖK tarafından tanınıp, tanınmadığı kontrol edilmelidir.

YÖK tarafından tanınan üniversitelerin listesini içeren bilgilere http://www.yok.gov.tr/web/denklik/anasayfa web sayfası üzerinden ulaşılabilinir.

Fakülte/Bölüm, Yüksekokul, Enstitüler tarafından imzalanacak protokollerin doldurularak imza için iki kopyasının Rektörlük Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğü, Mevlana Ofisine teslim edilmesi gerekmektedir.

Anlaşma yapılacak yükseköğretim kurumlarıyla öğrenci ve öğretim elemanlarının barınma, yemek, sağlık sigortası vb. giderlerinin karşılıklı yükseköğretim kurumları tarafından karşılanması; yükseköğretim kurumları farklı notlandırma ve kredilendirme sistemleri kullanıyorsa bu konuda uyumun sağlanması gibi konularda ek bir protokol düzenlenmesi önerilmektedir. Ek protokol için oluşturulan matbu bir form olmayıp içeriği tamamen anlaşma yapacağınız yükseköğretim kurumlarıyla belirleyeceğiniz esaslardan oluşacak bir metindir.

Ek protokol için standart bir format ve içeriği konusunda da sınırlama bulunmamaktadır. Ancak imzalanacak ek protokolün Mevlana Değişim Programı yönetmeliği ve usul ve esaslarda belirtilen hususlarla çelişmemesi esastır.

Rektörün bulunmadığı durumlarda Protokolü sadece Rektör Vekili imzalayabilir. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarındaysa (ülkelere göre yükseköğretim kurumları içinde ilgili kurumu temsile yetkili en üst otoritenin adı ve konumu değişebilmektedir) ilgili kurumu imza yetkisiyle temsil eden üst düzey yetkililer imzalayabilir.

İmzalanan Protokolün elektronik kopyası, fotokopisi veya ıslak imzalı bir nüshasının YÖK’e iletilmesi gerekmektedir. Protokolün aslı mutlaka imzacı yurt içi yükseköğretim kurumunda bulunmalıdır.

Mevlana Değişim Programı Protokol Örneği için tıklayınız.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ