Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Mevlana Değişim Programı

Programın Amacı

Mevlana Değişim Programı’nın temel amaçları;

•Türkiye’yi yükseköğretim alanında bir cazibe merkezi haline getirmek,
•Yükseköğretim kurumlarımızın akademik kapasitelerini artırmak,
•Yükseköğretimin küreselleşme sürecine katkıda bulunmak,
•Türkiye’nin zengin tarihsel ve kültürel mirasını küresel düzeyde paylaşmak,
•Kültürler arası etkileşimin artmasıyla, farklılıklara saygı ve anlayış kültürünün zenginleşmesini sağla