Çerez Örnek

Programın Amacı

Mevlana Değişim Programı’nın temel amaçları;

•Türkiye’yi yükseköğretim alanında bir cazibe merkezi haline getirmek,
•Yükseköğretim kurumlarımızın akademik kapasitelerini artırmak,
•Yükseköğretimin küreselleşme sürecine katkıda bulunmak,
•Türkiye’nin zengin tarihsel ve kültürel mirasını küresel düzeyde paylaşmak,
•Kültürler arası etkileşimin artmasıyla, farklılıklara saygı ve anlayış kültürünün zenginleşmesini sağla


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ