Mevlana Değişim Programı Nedir?

 
 

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.

Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.

Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.

2013-2014 akademik yılında Erasmus Programı’na dahil ülkelerdeki yükseköğretim kurumları Mevlana Değişim Programı’nın kapsamı dışında tutulmuştur.

Mevlana Değişim Programı’nın öncelikli amacı, yurt içinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurt dışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini sağlamaktır.

 
Yüksek Öğretim Kurulu Yürütme Kurulu 205.8. kararına göre 2015-2016 eğitim yılndan itibaren yeni bir karara kadar gönderilecek öğretim üyelerine ilişkin ödeme yürürlülükten kaldırılmıştır.

2015-2016 Başvuru İlanı Öğretim Üyesi

2015-2016 Başvuru İlanı Öğrenci

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMINDAN FAYDALANMAK ÜZERE BAŞVURU DA BULUNAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE !

2014-2015 Başvuru İlanı Öğretim Üyesi

2014-2015 Başvuru İlanı Öğrenci